Zyprexa 5 mg – Prospect Medicament

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zyprexa

Zyprexa 5 mg se comercializează sub formă de comprimate filmate. Fiecare comprimat filmat de Zyprexa conţine ca substanță activă olanzapină 5 mg. Olanzapina este un antipsihotic, antimaniacal şi stabilizator de dispoziţie cu profil farmacologic larg, care include mai multe sisteme de receptori. Ca excipienți, Zyprexa conține:

 • Lactoză monohidrat
 • Hidroxipropilceluloză
 • Crospovidonă
 • Celuloză microcristalină
 • Stearat de magneziu

2. Indicații și contraindicații

Olanzapina este indicată pentru tratamentul schizofreniei. La pacienţii care au răspuns iniţial la olanzapină, tratamentul de întreţinere cu olanzapină este eficace în menţinerea ameliorării clinice. De asemenea, olanzapina este indicată în tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe. Totodată, olanzapina este indicată pentru prevenirea recurenţelor la pacienţii cu tulburare bipolară, al căror episod maniacal a răspuns la tratamentul cu olanzapină.

Administrarea de Zyprexa nu este indicată a fi administrată în următoarele situații:

 • Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi enumeraţi anterior
 • Pacienţii cu risc cunoscut de glaucom cu unghi închis

3. Reacții adverse și supradozaj

În urma studiilor clinice și farmacologice efectuate, s-au decelat următoarele categorii de reacții adverse.

Tulburări hematologice şi limfatice

Din această categorie cele mai frecvent raportate sunt:

 • Eozinofilie
 • Leucopenie
 • Neutropenie
 • Trombocitopenie
Tulburări metabolice şi de nutriţie

Sunt foarte frecvent menționate următoarele reacții adverse:

 • Creştere în greutate
 • Creştere a colesterolemiei
 • Creştere a glicemiei
 • Creştere a trigliceridemiei
 • Glucozurie
 • Apetit alimentar crescut
 • Apariţia sau exacerbarea diabetului zaharat asociat ocazional cu cetoacidoză sau comă, inclusiv unele cazuri letale
 • Hipotermie
Tulburări ale sistemului nervos

Au o frecvență de apariție crescută următoarele reacții adverse:

 • Somnolenţă
 • Ameţeli
 • Acatizie
 • Parkinsonism
 • Diskinezie
 • Convulsii în majoritatea cazurilor în care s-a raportat un risc de convulsii sau de factori de risc pentru apariţia convulsiilor
 • Sindrom neuroleptic malign
 • Simptomatologie dată de întreruperea tratamentului
 • Distonie (incluzând mişcări oculogire)
 • Diskinezie tardivă
 • Amnezie
 • Disartrie
 • Balbism
 • Sindromul picioarelor neliniștite
Tulburări cardiace

Pot apărea:

 • Bradicardie
 • Prelungirea intervalului QTc
 • Tahicardie/fibrilaţie ventriculară, moarte subită
Tulburări vasculare

Au fost raportate următoarele:

 • Hipotensiune arterială ortostatică
 • Tromboembolism (incluzând embolism pulmonar şi tromboză venoasă profundă)
Tulburări gastro-intestinale

Dintre acestea, cele mai raportate sunt:

 • Efecte anticolinergice uşoare, tranzitorii incluzând constipaţie şi xerostomie
 • Distensie abdominală
 • Hipersecreție salivară
 • Pancreatită
Tulburări hepatobiliare

Pot fi întâlnite:

 • Creşteri tranzitorii, asimptomatice ale valorilor serice ale aminotransferazelor hepatice (ALAT, ASAT), în special la iniţierea tratamentului
 • Hepatită (incluzând forme prin afectare hepatocelulară, prin colestază sau prin mecanism mixt)
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Au fost raportate următoarele reacții adverse:

 • Erupţie cutanată tranzitorie
 • Reacţii de fotosensibilitate
 • Alopecie
 • Reacții la medicament asociate cu eozinofilie și simptome sistemice (sindrom DRESS)
Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Din această categorie cele mai menționate reacții adverse sunt:

 • Disfuncţii erectile la bărbaţi
 • Scăderea libidoului la bărbaţi şi femei
 • Amenoree
 • Mărirea volumului sânilor
 • Galactoree la femei
 • Ginecomastie/mărirea volumului sânilor la bărbaţi
 • Priapism
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Au fost frecvent raportate:

 • Astenie
 • Fatigabilitate
 • Edeme
 • Febră
 • Durere la locul injectării
 • Abces la locul de injectare
Investigaţii diagnostice

Dintre acestea, cele mai întâlnite sunt:

 • Concentraţii plasmatice crescute ale prolactinei
 • Creşterea valorilor fosfatazei alcaline
 • Creşterea valorilor creatin fosfokinazei
 • Creşterea Gamma glutamiltransferazei
 • Creşterea acidului uric
 • Creştere a valorilor bilirubinei totale

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Simptomele de supradozaj foarte frecvente includ tahicardie, agitaţie/agresivitate, dizartrie, diferite simptome extrapiramidale şi reducerea stării de conştienţă, de la sedare până la comă. Alte manifestări semnificative de supradozaj sunt delirium, convulsii, comă, sindrom neuroleptic malign posibil, deprimare respiratorie, aspiraţie traheobronşică, hipertensiune sau hipotensiune arterială, aritmii cardiace şi stop cardiorespirator. S-au raportat cazuri letale în urma supradozajului acut cu numai 450 mg, dar s-a raportat şi supravieţuirea după un
supradozaj acut cu aproximativ 2 g de olanzapină administrată oral.

Nu există un antidot specific pentru olanzapină.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Psihozele asociate demenţei şi/sau tulburări de comportament

Olanzapina nu este recomandată la pacienţii cu psihoze şi/sau tulburărilor de comportament asociate demenţei deoarece determină creşterea mortalităţii şi a riscului de accident vascular cerebral.

Sindrom neuroleptic malign

Sindromul neuroleptic malign este o afecţiune care pune viaţa în pericol, asociată cu medicaţia antipsihotică. Cazuri rare raportate ca sindromul neuroleptic malign au fost, de asemenea, asociate cu tratamentul oral cu olanzapină. Manifestările clinice ale sindromului neuroleptic malign sunt hiperpirexie, rigiditate musculară, alterarea stării mintale şi semne de instabilitate vegetativă (puls neregulat sau oscilaţii tensionale, tahicardie, diaforeză şi aritmii cardiace). Alte semne pot include creşterea creatin fosfokinazei, mioglobinurie (rabdomioliză) şi insuficienţă renală acută. Dacă bolnavul dezvoltă semne şi simptome care indică sindromul neuroleptic malign sau prezintă febră mare inexplicabilă fără alte manifestări clinice ale sindromului neuroleptic malign, administrarea tuturor medicamentelor antipsihotice, inclusiv olanzapina, trebuie întreruptă.

Boala Parkinson

Nu se recomandă utilizarea olanzapinei în tratamentul psihozei asociate cu agoniştii dopaminergici la pacienţii cu boala Parkinson. În studiile clinice, s-a raportat foarte frecvent şi mai frecvent decât cu placebo agravarea simptomatologiei parkinsoniene şi a halucinaţiilor.

Activitatea generală asupra sistemului nervos central

Ca urmare a efectelor olanzapinei în primul rând asupra sistemului nervos central, este necesară prudenţă atunci când aceasta se administrează în asociere cu alte medicamente cu acţiune centrală şi cu alcoolul etilic.

Alterări ale profilului lipidic

În studiile clinice controlate placebo s-au observat alterări nedorite ale profilului lipidic în rândul pacienţilor trataţi cu olanzapină. Alterările profilului lipidic trebuie abordate după cum este indicat din punct de vedere clinic, în special la pacienţii cu dislipidemii precum şi la pacienţii cu factori de risc pentru apariţia tulburărilor lipidice.

Neutropenie

Este necesară prudenţă la pacienţii cu valori scăzute ale numărului de leucocite şi/sau de neutrofile, indiferent de cauză, la pacienţii trataţi cu medicamente cunoscute că determină neutropenie, la pacienţii cu antecedente de toxicitate/deprimare medulară determinate de medicamente, la pacienţii cu deprimare medulară provocată de boli concomitente, radioterapie sau chimioterapie şi la pacienţii cu hipereozinofilie sau cu boli mieloproliferative. În cazul în care olanzapina s-a administrat concomitent cu valproat s-a raportat frecvent neutropenie.

Convulsii

Olanzapina trebuie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu antecedente convulsive sau la cei expuşi unor factori care pot să scadă pragul convulsivant. La pacienţii trataţi cu olanzapină s-a raportat mai puţin frecvent apariţia convulsiilor. În majoritatea acestor cazuri s-au raportat antecedente convulsive sau factori de risc pentru convulsii.

Lactoză

Comprimatele de Zyprexa conţin lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficienţă de lactază sau malabsorbţie de glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Sarcina și alăptarea

Nu există studii cu control adecvat şi specific la femeile gravide. Pacientelor trebuie să li se recomande să-şi anunţe medicul dacă devin gravide sau intenţionează să devină gravide în timpul tratamentului cu olanzapină. Cu toate acestea, deoarece experienţa la om este limitată, olanzapina nu trebuie folosită în timpul sarcinii decât dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial pentru făt. Nou-născuţii expuşi la medicamente antipsihotice (inclusiv olanzapină) în timpul celui de-al treilea trimestru de sarcină au risc de reacţii adverse, incluzând simptome extrapiramidale şi/sau de întrerupere, care pot varia după naştere din punct de vedere al severităţii şi duratei. S-au raportat agitaţie, hipertonie, hipotonie, tremor, somnolenţă, insuficienţă respiratorie sau tulburări de alimentare. Prin urmare, nou-născuţii trebuie monitorizaţi cu atenţie.

Pacientelor trebuie să li se recomande să nu alăpteze în timpul tratamentului cu olanzapină.

5. Doze și mod de administrare

Adulţi
 • Schizofrenie: Doza iniţială recomandată de olanzapină este de 10 mg/zi.
 • Episoade maniacale: Doza iniţială este de 15 mg ca doză zilnică unică în monoterapie sau 10 mg pe zi în terapia asociată.
 • Prevenirea recurenţelor în tulburarea bipolară: Doza iniţială recomandată este de 10 mg/zi.

Pentru pacienţii la care s-a administrat olanzapină pentru tratamentul episoadelor maniacale, tratamentul de prevenire a recăderilor se continuă cu aceeaşi doză. Tratamentul cu olanzapină trebuie continuat (cu ajustarea dozelor dacă este necesar) dacă apare un nou episod maniacal, mixt sau depresiv, cu medicaţie suplimentară, în funcţie de indicaţiile terapeutice, pentru tratamentul simptomelor modificărilor de dispoziţie.

În timpul tratamentului schizofreniei, episoadelor maniacale şi prevenirii recurenţelor din tulburarea bipolară, doza zilnică poate fi ajustată în funcţie de starea clinică individuală, în intervalul 5-20 mg/zi. O creştere până la o doză mai mare decât doza iniţială recomandată este indicată numai după reevaluarea clinică adecvată şi nu trebuie realizată, în general, la intervale mai mici de 24 ore. Olanzapina se poate administra indiferent de orarul meselor, deoarece absorbţia nu este afectată de alimente. La întreruperea tratamentului cu olanzapină trebuie luată în considerare reducerea treptată a dozei.

Vârstnici

Nu este indicată folosirea de rutină a unei doze iniţiale mai mici (5 mg/zi), dar aceasta trebuie luată în considerare la pacienţii cu vârsta de 65 ani sau peste, atunci când factorii clinici o justifică.

Insuficiență renală şi/sau hepatică

La aceşti pacienţi trebuie luată în considerare o doză iniţială mai mică (5 mg).

Fumători

Nu este necesar ca doza iniţială şi intervalul dintre doze să fie modificate de rutină la nefumători în comparaţie cu fumătorii. Metabolizarea olanzapinei poate fi indusă de fumat. Se recomandă monitorizarea clinică şi, dacă este necesar, poate fi luată în considerare o creştere a dozei de olanzapină.

Copii şi adolescenţi

Nu se recomandă utilizarea olanzapinei la copii şi adolescenţi sub 18 ani din cauza lipsei informaţiilor referitoare la siguranţă şi eficacitate. În studiile clinice de scurtă durată la pacienţi adolescenţi s-a raportat o magnitudine mai mare a creşterii în greutate, a alterărilor lipidelor şi prolactinei faţă de studiile la pacienţi adulţi.

6. Alte informații Zyprexa

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Deoarece olanzapina poate produce somnolenţă şi ameţeli, pacienţii trebuie avertizaţi în legătura cu operarea utilajelor, inclusiv a vehiculelor.

Perioada de valabilitate este de 3 ani.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

Adauga comentariu

Apasa aici pentru a adauga comentariu

Suntem pe social media

Like us!