Zyban 150 mg – Prospect Medicament

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Zyban

Zyban 150 mg se comercializează sub formă de comprimate cu eliberare prelungită. Un comprimat cu eliberare prelungită de Zyban conţine ca substanță activă clorhidrat de bupropionă 150 mg. Bupropiona este un inhibitor selectiv al recaptării neuronale a catecolaminelor (noradrenalina şi dopamina) cu efect minim asupra recaptării indolaminelor (serotonina) şi nu inhibă monoaminooxidaza, fiind o substanță ce face parte din categoria medicamentelor utilizate în tratamentul dependenţei la nicotină. Ca excipienți, Zyban conține:

 • Celuloză microcristalină
 • Hipromeloză
 • Clorhidrat de cisteină monohidrat
 • Stearat de magneziu

2. Indicații și contraindicații

Bupropiona este indicată în tratamentul dependenţei de nicotină ca suport al renunţării la fumat. Eficacitatea bupropionei în tratamentul dependenţei de nicotină a fost demonstrată şi la populaţiile de fumători având boli cardiovasculare stabile şi/sau boală pulmonară obstructivă cronică, precum şi la fumătorii care au încercat anterior să renunţe la fumat.

Zyban nu este recomandat a fi administrată în următoarele situații:

 • Comprimatele de bupropionă cu acţiune prelungită sunt contraindicate la pacienţii cu hipersensibilitate la bupropionă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi anterior
 • Bupropiona este contraindicată la pacienţii cu o afecţiune convulsivă prezentă sau cu antecedente de convulsii
 • Bupropiona este contraindicat la pacienţii cu tumoare cunoscută a sistemului nervos central
 • Bupropiona este contraindicată la pacienţii care, în orice moment în timpul tratamentului, întrerup brusc consumul de alcool sau orice medicament cunoscut ca fiind asociat cu risc de convulsii la întreruperea administrării (mai ales benzodiazepine şi alte substanţe înrudite cu benzodiazepinele)
 • Comprimatele de bupropionă cu acţiune prelungită nu trebuie administrate pacienţilor care sunt trataţi în prezent cu orice alt produs care conţine bupropionă întrucât incidenţa crizelor epileptice este dependentă de doză şi pentru a evita supradozajul
 • Bupropiona este contraindicată la pacienţii care sunt sau au fost diagnosticaţi anterior cu bulimie sau anorexie nervoasă întrucât a fost observată o incidenţă crescută a crizelor epileptice la această categorie de pacienţi atunci când a fost administrată bupropiona
 • Bupropiona este contraindicată la pacienţii cu ciroză hepatică severă
 • Bupropiona este contraindicată la pacienţii cu antecedente de tulburare bipolară, deoarece poate precipita un episod maniacal în timpul fazei depresive a afecţiunii lor
 • Utilizarea simultană a bupropionei şi inhibitorilor de monoaminoxidază este contraindicată
 • Este necesar să treacă cel puţin 14 zile între întreruperea inhibitorilor de monoaminoxidază ireversibili şi iniţierea tratamentului cu bupropionă. Pentru inhibitorii de monoaminoxidază reversibili, o perioadă de 24 de ore este suficientă.

3. Reacții adverse și supradozaj

În urma studiilor clinice și farmacologice efectuate, s-au decelat următoarele categorii de reacții adverse.

Este important de remarcat faptul că renunţarea la fumat este adesea asociată cu simptomele renunţării la nicotină (de ex. agitaţie, insomnie, tremor, transpiraţii) dintre care unele sunt, de asemenea, recunoscute ca evenimente adverse asociate cu bupropiona.

Tulburări hematologice şi limfatice

Apar cu o frecvenţă necunoscută: anemie, leucopenie şi trombocitopenie.

Tulburări ale sistemului imunitar

Cele mai raportate sunt reacţiile de hipersensibilitate ca de exemplu urticaria. Mai rar sunt întâlnite reacţii de hipersensibilitate mult mai severe inclusiv edem angioneurotic, dispnee/bronhospasm şi şoc anafilactic Au fost, de asemenea, raportate artralgie, mialgie şi febră asociate cu erupţii cutanate şi alte simptome sugerând hipersensibilitate întârziată. Aceste simptome pot fi asemănătoare cu cele ce apar în boala serului. Hipersensibilitatea se poate manifesta sub formă de reacţii cutanate.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Sunt mai puţin frecvente: anorexie sau modificări ale glicemiei.

Tulburări psihice

Din această categorie cele mai frecvente reacții adverse sunt următoarele: insomnie, agitaţie, anxietate, depresie, confuzie, iritabilitate, ostilitate, halucinaţii, depersonalizare, coşmaruri, iluzii, ideaţie paranoidă, nelinişte, agresivitate. Au fost raportate cazuri de ideaţie suicidară şi de comportament suicidar în timpul tratamentului cu bupropionă .

Tulburări ale sistemului nervos

Cele mai raportate efecte secundare ale tratamentului cu Zyban ce fac parte din această clasă sunt: tremor, tulburări de concentrare, cefalee, ameţeală, tulburări de gust, convulsii, distonie, ataxie, sindrom parkinsonian, necoordonare, afectarea memoriei, parestezie, sincopă.

Convulsiile cele mai frecvente sunt convulsiile tonico-clonice generalizate, un tip de convulsii care în unele cazuri poate duce la confuzie post-ictală sau la afectarea memoriei.

Tulburări oculare

Sunt mai puțin frecvente, însă pot apărea: tulburări vizuale.

Tulburări acustice şi vestibulare

Rar întâlnit este și tinitusul.

Tulburări cardiace

Nu sunt multe cazuri raportate de tahicardie și palpitaţii.

Tulburări vasculare

Sunt destul de rare, însă pot fi întâlnite: creşterea tensiunii arteriale (uneori severă), eritem facial, vasodilataţie, hipotensiune ortostatică.

Tulburări gastro-intestinale

Următoarele reacții adverse sunt frecvente: xerostomie, tulburări gastro-intestinale inclusiv greaţă şi vărsături, dureri abdominale, constipaţie.

Tulburări hepatobiliare

Nu sunt multe cazuri raportate, însă pot apărea: creşterea valorilor serice ale enzimelor hepatice, icter, hepatită.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente sunt următoarele reacții adverse: eritem cutanat tranzitoriu, prurit, transpiraţii. Rare: Eritem polimorf, sindrom Stevens Johnson, exacerbarea psoriazisului.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Rare: Convulsii clonice.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Nu au o frecvență de apariție ridicată: urinare frecventă şi/sau retenţie urinară.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Poate apărea destul de frecvent febra. Mai puţin frecvente sunt: dureri în piept, astenie.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Au fost raportate ingestii într-o singură priză ale unor doze de bupropionă care au depăşit de 10 ori doza terapeutică maximă. Deşi majoritatea pacienţilor şi-au revenit fără sechele, rareori au fost raportate decese asociate bupropionei la pacienţii care au ingerat doze mari de medicament.

În eventualitatea unui supradozaj se recomandă spitalizarea. Trebuie monitorizate ECG şi semnele vitale. Trebuie asigurate permeabilitatea căilor respiratorii, oxigenarea şi ventilaţia adecvate. Se recomandă, de asemenea, utilizarea cărbunelui activat. Nu se cunoaşte vreun antidot specific pentru bupropionă. Conduita ulterioară va fi în concordanţă cu indicaţiile clinice sau cu recomandările Centrului Naţional de Toxicologie, acolo unde există.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Convulsii

Există un risc crescut de convulsii în cazul utilizării de Zyban în prezenţa factorilor de risc predispozanţi care scad pragul convulsivant. Zyban nu trebuie utilizat la pacienţii cu factori de risc predispozanţi, decât dacă există un motiv clinic bine întemeiat, în care beneficiul medical potenţial al opririi fumatului depăşeşte riscul potenţial crescut de convulsii. La aceşti pacienţi, trebuie luată în considerare o doză zilnică maximă de 150 mg pe toată durata tratamentului.

Simptome neuropsihice

Starea depresivă poate fi un simptom al întreruperii nicotinei. Au fost raportate cazuri de depresii, incluzând rar ideaţie şi comportament suicidar (inclusiv tentativă de suicid), la pacientii care încercau să renunţe la fumat. Aceste simptome au fost raportate pe durata tratamentului cu bupropionă şi, în general, au apărut la începutul tratamentului.

Personalul de specialitate trebuie să fie avizat în legătură cu posibilitatea apariţiei simptomelor depresiei sau ideaţiei suicidare la pacienţii care încearcă să se lase de fumat şi trebuie să îi atenţioneze corespunzător pe aceştia.

Reacţii de hipersensibilitate

Administrarea bupropionei trebuie întreruptă dacă pacienţii prezintă reacţii de hipersensibilitate pe durata tratamentului. Medicii trebuie să manifeste prudenţă deoarece aceste simptome pot evolua sau reapare după întreruperea administrării bupropionei şi trebuie să se asigure că tratamentul simptomatic este administrat pe o perioadă corespunzătoare de timp (cel puţin o săptămână). Simptomele includ în mod obişnuit erupţie cutanată, prurit, urticarie sau durere toracică, dar pot exista şi reacţii mai severe cum ar fi angioedem, dispnee/bronhospasm, şoc anafilactic, eritem multiform sau sindrom Stevens Johnson. S-au raportat de asemenea artralgii, mialgii şi febră în asociere cu erupţia şi alte simptome sugestive de hipersensibilitate întârziată. Aceste simptome pot să semene cu boala serului. La majoritatea pacienţilor, simptomele s-au ameliorat după oprirea administrării bupropionei şi iniţierea tratamentului cu antihistaminice sau corticosteroizi şi au dispărut în timp.

Interferenţặ cu teste de urină

Având o structură chimică similară cu amfetamina, bupropiona interferă cu analizele utilizate în unele screening-uri rapide ale urinei pentru medicamente, care poate duce la rezultate fals pozitive, în special pentru amfetamine. De regulă, un rezultat pozitiv trebuie confirmat cu o metodă mai specifică.

Căi de administrare necorespunzătoare

Zyban se administrează numai pe cale orală. A fost raportată inhalarea intranazală a comprimatelor zdrobite sau injectarea bupropionei dizolvate, acestea putând duce la o eliberare rapidă, absorbţie mai rapidă şi la un posibil supradozaj. Au fost raportate cazuri de convulsii şi/sau deces la administrarea intranazală sau prin injectare parenterală a bupropionei.

Interacţiuni

Din cauza interacţiunilor farmacocinetice, concentraţiile plasmatice de bupropionă sau ale metaboliţilor săi pot fi modificate, fapt ce poate duce la creşterea potenţialului pentru reacţii adverse (de ex. xerostomie, insomnie, convulsii). De aceea, este necesară precauţie când se administrează bupropionă concomitent cu medicamente care pot induce sau inhiba metabolizarea bupropionei.

Deşi datele clinice nu au identificat o interacţiune farmacocinetică între bupropionă şi alcool, au existat raportări rare de evenimente adverse neuropsihice sau de toleranţă redusă la alcool la pacienţii care au consumat alcool pe durata tratamentului cu bupropionă. Consumul de alcool pe durata tratamentului cu bupropionă trebuie să fie minim sau să fie evitat.

S-a observat că bupropiona interferează cu analizele utilizate în unele screening-uri rapide ale urinei pentru medicamente, care poate duce la rezultate fals pozitive, în special pentru amfetamine. Pentru a confirma rezultatul pozitiv, trebuie luată în considerare o metodă chimică alternativă mai specifică.

Studiile sugerează faptul că expunerea la bupropionă poate fi crescută atunci când comprimatele de bupropionă cu eliberare prelungită sunt administrate în timpul unei mese cu un conţinut bogat în lipide.

Utilizarea simultană a bupropionei şi a unui plasture transdermic cu nicotină poate avea ca rezultat creşterea tensiunii arteriale.

Sarcina și alăptarea

Unele studii epidemiologice privind rezultatele expunerii materne la bupropionă în primul trimestru de sarcină au raportat o asociere cu un risc crescut de apariţie a anumitor malformaţii congenitale cardiovasculare, în special defecte septale ventriculare şi defecte cardiace la nivelul tractului de ejecţie al ventriculului stâng. Aceste constatări nu sunt uniforme în toate studiile.

Femeile gravide trebuie încurajate să renunţe la fumat fără utilizare de tratament farmacologic. Zyban nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Bupropiona şi metaboliţii săi sunt excretaţi în laptele matern. Decizia cu privire la întreruperea alăptării sau întreruperea tratamentului cu Zyban trebuie luată ţinând cont de beneficiul alăptării pentru nou-născut/copil şi de beneficiul tratamentului cu Zyban pentru mamă.

5. Doze și mod de administrare

Adulți

Se recomandă ca tratamentul cu Zyban să înceapă în perioada în care pacientul încă fumează şi să se stabilească o “dată ţintă de încetare a fumatului” în primele 2 săptămâni de tratament cu Zyban, de preferinţă în a 2-a săptămână.

Doza iniţială este de 150 mg zilnic, timp de 6 zile, apoi se creşte în ziua a şaptea la 150 mg de 2 ori pe zi. Între două administrări succesive trebuie să existe un interval de minimum 8 ore. Doza pentru o dată nu trebuie să depăşească 150 mg, iar doza zilnică nu trebuie să depăşească 300 mg. În cazul în care pacientul tratat cu Zyban prezintă insomnie, se va evita administrarea Zyban seara la culcare, cu condiţia respectării a cel puţin 8 ore între doze sau, dacă este indicat din punct de vedere clinic, se va reduce doza.

Copii şi adolescenţi

Nu este indicată utilizarea comprimatelor de bupropionă cu eliberare prelungită la copii sau adolescenţi sub 18 ani, deoarece la această categorie de pacienţi nu a fost evaluată siguranţa şi eficacitatea comprimatelor de Zyban.

Vârstnici

Zyban trebuie utilizat cu precauţie la vârstnici. Nu se poate exclude o sensibilitate mai mare la bupropionă a unor persoane în vârstă. Doza recomandată la vârstnici este de 150 mg o dată pe zi.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Zyban trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală. La aceşti pacienţi, doza recomandată este de 150 mg o dată pe zi.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Bupropiona va trebui utilizată cu grijă la pacienţii cu insuficienţă hepatică. La pacienţii cu insuficienţă hepatică de la uşoară la moderată, doza recomandată este de 150 mg o dată pe zi.

Mod de administrare

Zyban trebuie utilizat în conformitate cu recomandările privind oprirea fumatului.

Cei care prescriu medicamentul trebuie să evalueze motivaţia pacientului de a renunţa la fumat. Terapiile pentru oprirea fumatului au mai mari şanse să dea rezultate la pacienţii care sunt motivaţi să renunţe la fumat şi care au susţinere motivaţională.

Pacienţii trebuie să urmeze tratamentul timp de 7-9 săptămâni. Dacă după săptămâna a şaptea nu se înregistrează niciun efect, tratamentul trebuie întrerupt.

Deşi nu sunt de aşteptat reacţii la întreruperea tratamentului cu Zyban, poate fi luată în considerare o perioadă de scădere treptată a dozelor.
Comprimatele de bupropionă cu eliberare prelungită trebuie înghiţite întregi. Comprimatele nu trebuie tăiate, zdrobite sau mestecate, deoarece acest lucru poate determina creşterea riscului de apariţie a reacţiilor adverse, inclusiv convulsiile. Zyban poate fi administrat cu sau fără alimente.

6. Alte informații Zyban

Similar altor medicamente care acţionează asupra sistemului nervos central bupropiona poate afecta capacitatea de a efectua acţiuni care necesită capacitate de judecată sau abilităţi motorii şi cognitive. S-a raportat de asemenea că Zyban provoacă ameţeli. De aceea, pacienţii trebuie să fie prudenţi înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje până când nu sunt siguri că bupropiona nu va afecta negativ acţiunile lor.

Perioada de valabilitate este de 2 ani.

La temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

 

Adauga comentariu

Apasa aici pentru a adauga comentariu

Suntem pe social media

Like us!