Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Saizen

Saizen 8 mg/ml se comecializează sub formă de soluţie injectabilă. Fiecare cartuș de Saizen conţine ca substanță activă 1,50 ml soluție (somatropină 12 mg) sau 2,50 ml soluție (somatropină 20 mg). Substanța active este un hormon de creştere uman recombinant, produs prin tehnologia ADN-ului recombinant în celule de mamifere. Ca excipienți, Saizen conține:

 • Zaharoză
 • Poloxamer 188
 • Fenol
 • Acid citric (pentru ajustarea pH-ului)
 • Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)
 • Apă pentru preparate injectabile

2. Indicații și contraindicații

Saizen este indicat a fi administrat în următoarele situații:

În cazul copiilor și adolescenților
 • Deficit de creştere la copii, cauzat de o secreţie redusă sau absentă a hormonului de creştere endogen
 • Deficit de creștere la fete cu disgenezie gonadală (sindrom Turner), confirmată prin analiză cromozomială
 • Deficit de creștere la copii aflaţi în perioada de prepubertate, determinat de insuficienţa renală cronică
 • Tulburare de creştere [scorul deviaţiei standard pentru înălţimea actuală < - 2,5 şi DS pentru înălţimea parentală ajustată < -1] la copii cu statură mică, născuți mici pentru vârsta gestaţională (SGA), cu greutate şi/sau lungime la naştere sub – 2 DS, care nu au prezentat o recuperare a creșterii [viteza creșterii SDS pentru ritmul de creştere < 0 în ultimul an de viață] până la vârsta de 4 ani sau mai târziu.
În cazul adulților
 •  Terapie de substituţie la adulţi cu deficit marcat al hormonului de creştere, conform diagnosticării printr-un singur test în dinamică pentru deficitul de hormon de creştere.

 Înaintea începerii tratamentului cu Saizen pacienții trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele criterii:

 • Debut în copilărie: Pacienții care au fost diagnosticați cu deficit de hormon de creștere în copilărie trebuie retestați, iar deficitul de hormon de creștere al acestora trebuie confirmat înainte de inițierea terapiei de substituție cu Saizen.
 • Debut la vârsta adultă: Pacienții trebuie să prezinte deficit de hormon de creştere ca rezultat al unei afecţiuni hipotalamice sau hipofizare şi cel puţin un alt deficit hormonal diagnosticat (cu excepţia celui de prolactină) și trebuie să fi fost instituită o terapie de substituție adecvată înainte de a putea începe terapia de substituție prin utilizarea hormonului de creștere.

Acest medicament nu este recomandat a fi administrat pacienților cunoscuți cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi anterior.

De asemenea, somatropina nu trebuie utilizată pentru stimularea creşterii la copiii cu epifizele închise. Somatropina nu trebuie utilizată dacă există orice dovezi de activitate a unei tumori. Tumorile intracraniene trebuie să fie inactive şi terapia antitumorală trebuie să fie finalizată înainte de a începe terapia cu hormon de creştere. Tratamentul trebuie întrerupt în cazul în care există dovezi de creştere a tumorii. Somatropina nu trebuie utilizată în caz de retinopatie diabetică proliferativă sau pre-proliferativă.

Pacienţii cu afecţiuni acute severe, cu complicaţii survenite după intervenţii chirurgicale pe cord deschis, intervenţii chirurgicale abdominale, politraumatism, insuficienţă respiratorie acută sau afecțiuni similare nu trebuie trataţi cu somatropină.

La copiii cu boală renală cronică, tratamentul cu somatropină trebuie întrerupt în momentul transplantului renal.

3. Reacții adverse și supradozaj

Până la 10% dintre pacienți pot prezenta eritem și prurit la locul de injectare.

Este de așteptat retenția hidrică în timpul terapiei de substituție cu hormon de creștere la adulți. Edemul, tumefierea articulară, artralgiile, mialgiile și paresteziile pot fi manifestări clinice ale retenției hidrice.

Cu toate acestea, aceste simptome/semne sunt, de obicei, tranzitorii și dependente de doză. Pacienții adulți cu deficit de hormon de creștere, cu diagnostic de deficit de hormon de creștere stabilit în copilărie, au raportat reacții adverse mai puțin frecvent decât cei cu debut al deficitului de hormon de creștere la vârsta adultă.

Anticorpii față de somatropină pot să apară la un mic procent de pacienți; până în prezent, anticorpii au avut capacitate de legare redusă și nu au fost asociați cu atenuarea creșterii, cu excepția pacienților cu deleții genice. În cazuri foarte rare, în care statura mică este determinată de deleția complexului genelor hormonului de creștere, tratamentul cu hormon de creștere poate induce producere de anticorpi care atenuează creșterea.

Leucemia a fost raportată la un număr mic de pacienţi cu deficit de hormon de creştere, dintre care unii au fost trataţi cu somatropină. Cu toate acestea, nu există dovezi privind faptul că incidența leucemiei este crescută la persoanele la care se administrează hormon de creștere, dacă acestea nu prezintă factori predispozanți.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este inportantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare.

Supradozaj

Depășirea dozelor recomandate poate cauza reacții adverse. Supradozajul poate duce la hipoglicemie și, ulterior, la hiperglicemie. Mai mult decât atât, supradozajul cu somatropină va cauza probabil manifestări de retenție hidrică.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Tratamentul trebuie efectuat sub supravegherea regulată a unui medic cu experiență în diagnosticarea și abordarea terapeutică a pacienților cu deficit de hormon de creștere.

Neoplasm

Pacienţii cu un neoplasm intracranian sau extracranian în remisiune tratați cu hormon de creștere trebuie examinați cu atenție și la intervale regulate de către medic. Pacienții cu deficit de hormon de creştere secundar unei tumori intracraniene trebuie examinaţi frecvent pentru detectarea progresiei sau recidivei procesului patologic de bază. În cazul supravieţuitorilor unui neoplasm în copilărie, la pacienţii trataţi cu somatropină după remisia primului neoplasm, a fost raportat un risc crescut pentru al doilea neoplasm. La pacienţii trataţi prin radioterapie craniană pentru primul neoplasm, tumorile intracraniene, în special meningioamele, au fost cele mai frecvente neoplasme secundare.

Sindromul Prader-Willi

Somatropina nu este indicată pentru tratamentul pe termen lung al pacienților copii și adolescenți care au deficit de creştere determinat de sindromul Prader-Willi confirmat genetic, cu excepția cazului în care aceştia sunt diagnosticaţi, de asemenea, cu deficit de hormon de creştere. S-au raportat cazuri de apnee în somn şi moarte subită după inițierea terapiei cu hormon de creştere la pacienții copii și adolescenți cu sindrom Prader-Willi, care aveau unul sau mai mulţi dintre următorii factori de risc: obezitate severă, antecedente de obstrucţie a căilor aeriene superioare sau apnee în somn sau infecţie respiratorie neidentificată.

Leucemie

Leucemia a fost raportată la un număr mic de pacienţi cu deficit de hormon de creştere, dintre care unii au fost trataţi cu somatropină. Totuși, nu există dovezi privind faptul că incidența leucemiei este crescută la persoanele la care se administrează hormon de creștere, dacă acestea nu prezintă factori predispozanți.

Sensibilitate la insulină

Având în vedere faptul că somatropina poate reduce sensibilitatea la insulină, pacienţii trebuie monitorizaţi pentru detectarea unor dovezi de intoleranţă la glucoză. La pacienţii cu diabet zaharat, doza de insulină poate necesita o ajustare după inițierea terapiei cu un medicament care conține somatropină.

Pacienţii cu diabet zaharat sau intoleranţă la glucoză trebuie monitorizaţi cu atenție în timpul terapiei cu somatropină.

Retinopatie

Retinopatia preexistentă stabilă sub tratament nu trebuie să ducă la întreruperea terapiei de substituție cu somatropină.

Funcție tiroidiană

Hormonul tiroidian crește conversia extratiroidiană a T4 în T3 și, astfel, poate demasca un hipotiroidism incipient. Prin urmare, trebuie efectuată monitorizarea funcției tiroidiene la toți pacienții. La pacienții cu hipopituitarism, terapia de substituție standard trebuie monitorizată cu atenție atunci când se administrează terapia cu somatropină.

Hipertensiune intracraniană benignă

În cazuri de cefalee severă sau recurentă, tulburări de vedere, greaţă şi/sau vărsături, se recomandă examenul de fund de ochi pentru detectarea edemului papilar. Dacă este confirmat edemul papilar, trebuie luat în considerare un diagnostic de hipertensiune intracraniană benignă (sau pseudotumor cerebri), și, dacă este cazul, tratamentul cu Saizen trebuie întrerupt.

Pancreatită

Deşi rară, pancreatita trebuie luată în considerare la pacienții trataţi cu somatropină, în special la copiii la care apar dureri abdominale.

Scolioză

Se cunoaște faptul că scolioza este mai frecventă la anumite grupe de pacienți tratați cu somatropină, de exemplu în cazul pacientelor cu sindrom Turner. În plus, creșterea rapidă poate cauza progresia scoliozei la orice copil. Nu s-a demonstrat că somatropina ar creşte incidenţa sau severitatea scoliozei. Pe parcursul tratamentului trebuie monitorizate semnele scoliozei.

Retenție hidrică

Este de așteptat retenția hidrică în timpul terapiei de substituție cu hormon de creștere la adulți. În cazul edemului persistent sau al paresteziei severe, doza trebuie redusă pentru a evita apariția sindromului de tunel carpian.

Informații generale

Locul de injectare trebuie schimbat pentru a preveni lipoatrofia. Deficitul de hormon de creștere la adulți este o afecțiune care durează toată viața și trebuie tratat în consecință; cu toate acestea, experiența este limitată în cazul pacienților cu vârsta mai mare de șaizeci de ani și în cazul tratamentului prelungit.

Interacțiuni

Tratamentul concomitent cu glucocorticoizi inhibă efectele de stimulare a creșterii ale medicamentelor care conțin somatropină. La pacienții cu deficit de ACTH, terapia de substituție cu glucocorticoizi trebuie ajustată cu atenție, pentru a evita orice efect inhibitor asupra hormonului de creștere. Hormonul de creștere reduce conversia cortizonului la cortizol și poate demasca un hipoadrenalism central anterior nediagnosticat sau poate face ca dozele mici de terapie de substituție cu glucocorticoizi să fie ineficiente.

La femeile care urmează un tratament de substituție cu estrogen, poate fi necesară o doză mai mare de hormon de creștere pentru atingerea obiectivului tratamentului.

Sarcina și alăptarea

Nu sunt disponibile date clinice privind sarcinile expuse. De aceea, nu este recomandată utilizarea medicamentelor care conțin somatropină în timpul sarcinii și la femeile cu potențial fertil care nu utilizează metode contraceptive.

Nu au fost realizate studii clinice cu somatropină la femeile care alăptează. Nu se cunoaşte dacă somatropina este excretată în laptele uman. Prin urmare, este necesară prudență în cazul administrării de somatropină la femei care alăptează.

5. Doze și mod de administrare

Copii şi adolescenţi

Dozele de Saizen trebuie individualizate la fiecare pacient, pe baza suprafeței corporale sau a greutății corporale. Tratamentul trebuie întrerupt atunci când pacientul a atins o înălțime satisfăcătoare de adult sau când epifizele sunt fuzionate.

Se recomandă ca Saizen să se administreze înainte de culcare.

Adulți

La inițierea terapiei cu somatropină, se recomandă doze mici de 0,15-0,3 mg, administrate sub formă de injectare subcutanată zilnică. Doza trebuie ajustată în trepte, controlată prin valorile factorului de creștere 1, similar insulinei. Doza finală recomandată de hormon de creștere rareori depășește 1,0 mg/zi. În general, trebuie administrată doza minimă eficace. Femeile pot necesita doze mai mari decât bărbaţii.

Alte categorii de pacienți

La pacienţii mai vârstnici sau supraponderali pot fi necesare doze mai reduse.

Mod de administrare

Pentru administrarea soluției injectabile de Saizen, urmați instrucțiunile furnizate în prospect și în manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu dispozitivul injector ales: autoinjector fără ac cool.click, autoinjector easypod sau stilou injector (pen) aluetta.

Utilizatorii cărora le este destinat dispozitivul easypod sunt în principal copiii, începând cu vârsta de 7 ani, până la persoanele de vârstă adultă. Copiii trebuie să utilizeze dispozitivele injectoare numai sub supravegherea permanentă a unui adult.

6. Alte informații

Medicamentele care conțin somatropină nu au nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

A se păstra cartușul de Saizen neutilizat la frigider (2°C-8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Perioada de valabilitate este de 18 luni.

Adaugă un comentariu