Universitățile cer taxe ilegale pentru eliberarea diplomelor de licență

Unele universități din România percep taxe suplimentare pentru eliberarea anticipată a diplomelor de licență. Aceste taxe nu au un fundament concret conform prevederilor legale. Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj – Napoca are o taxă de 800 Ron pentru eliberarea anticipată a diplomelor de licență, în timp ce Universitatea din București percepe o taxă de 200 Ron.

Prevederile legale

Conform Ordinului nr. 3666/2012, art. 13, alin. (1), lit. B) prevede că ”Studenții beneficiază de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară / foaia matricolă, diploma de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă)”.

Procesul prin care universitățile percep taxe

Conform spuselor unui tânăr student la Facultatea de Drept, Andrei Nicolae Popa, universitățile au realizat un regulament intern nelegal. În acest regulament, se precizează că la eliberarea diplomei de licență într-un timp cât mai scurt, mai devreme de 12 luni, se percepe o taxă. Termenul de 12 luni corespunde perioadei maxime de timp în care universitățile pot elibera diplomele. În realitate, diplomele de studii ar ajunge mult mai devreme la universități, find printate de către Imprimeria Națională.

Proaspeții studenți care doresc a se angaja în țară sau în străinătate nu au altă alternativă de a obține diploma de licență, decât prin plata taxei impuse de universitate.

Caracterul ilegal al taxelor percepute de universități

Ilegalitatea acestor taxe este dovedită prin lege, deoarece art. 13, alin. (1), lit. B) din Ordinului nr. 3666/2012, enuțat anterior nu percepe o perioadă de timp în care caracterul gratuit există. De aceea, din acest articol este deductibil că gratuitatea eliberării actelor de studii se menține permanent.

Suntem pe social media

Like us!