Termeni și condiții

Termeni generali

Prezentul document definește care sunt Termenii și Condițiile Site-ului NewsMed.ro, prin care sunt stabilite condițiile ce trebuie respectate de către orice Utilizator care vizitează, accesează sau utilizează, în orice fel, și indiferent de motiv, Serviciile postate și oferite prin intermediul NewsMed.ro.

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor ce sunt prevăzute, împreună cu efectele juridice ce derivă din Termenii și Condițiile prezentului document, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legile în vigoare din România și cele din țările europene.

Prin definirea următorilor termeni se înțeleg urmatoarele:

  • “Site”, prin care se definește www.NewsMed.ro
  • “Serviciul” în care este inclusă publicitatea campaniilor promoționale și toate componentele sale
  • “Utilizatorul” definește orice persoană fizică și/ sau juridică ce utilizează, accesează, vizualizează sau iși crează cont pe Site, înregistrându-se prin intermediul adresei de e-mail sau se folosește în orice fel de Serviciul și Conținutul furnizat prin intermediul Newsmed.ro
  • “Continutul” este reprezentat de totalitatea materialelor ce apar pe site în format text, grafică, secțiuni video, imagini, dar fără a se limita la acestea

Caracterul informațiilor din Conținutul Site-ului

NewsMed.ro nu furnizează informații medicale care să înlocuiască, în vreun fel, sau în orice măsură vizita la doctorul specialist și/ sau consultul medical de specialitate. Utilizatorii înțeleg și acceptă că nu trebuie să iși direcționeze și să iși stabieasca acțiunile viitoare bazate pe Conținutul găsit pe Site, întrucât, întotdeauna diagnosticul medical impune consultarea în persoană a doctorulului specialist, soluționarea problmei putând fi decisă doar pe baza contactului direct al medicului cu realitatea cazului solicitat.

Toate răspunsurile din partea Site-ului NewsMed.ro, comunicate sub orice formă, trebuie apreciate ca fiind, exclusiv, de tip informații cu caracter medical general ce nu pot reflecta întocmai semnele și simptomele ce caracterizează starea dumneavoastră de sănătate  și, deci, sfaturile oferite de Site-ul NewsMed.ro nu trebuie să fie considerate o alternativă la consult sau analize medicale de specialitate ce va pot fi oferite doar prezentându-va la medic.

Intreg Conținutul Site-ului, în format text, grafică, imagini, dar fără a se limita la acestea, trebuie utilizate strict pentru uz personal, informațiile având doar scop educativ ce nu iși propune, în niciun fel, să stabilească un tratament sau să adapteze informațiile din Conținut la starea dumneavoastră de sănătate. Menționând întocmai cele de mai sus, va recomandăm ca în cazul în care starea dumneavoastră de sănătate va îngrijorează, să apelați, numaidecât, la medicul de familie.

Acceptarea contractului de utilizare

Utilizatorul înțelege și acceptă termenii și condițiile stabilite prin acest document, dacă dorește să se folosească de Conținutul și Serviciile oferite de NewsMed.ro. Neacceptarea în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor statuate, conduce, numaidecât, la obligația Utilizatorului de a întrerupe imediat accesarea Site-ului.

Prezentul document se aplică site-ului NewsMed.ro, Serviciilor și întregului sau Conținut, toate acestea fiindu-va oferite numai condiționat de acceptarea dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor stabilite și impuse Site-ului, cu posibile modificări și/ sau actualizări ulterioare. Va sugerăm, în acest fel, să citiți periodic Termenii și Condițiile ce revin acestui site, documentul prezent obligându-va legal. Utilizarea în continuare a Conținutului și Serviciilor furnizate prin intermediul site-ului înseamnă acceptul modificărilor aduse documentului mai sus mentionat.

Obligatiile Utilizatorilor privind înregistrarea pe Site

Inregistrarea în cadrul NewsMed.ro presupune că Utilizatorii sunt obligați să furnizeze informații personale adevărate și exacte, așa cum sunt cerute de formularul de înregistrare, să reînnoiască datele, în cazul în care acest lucru este solicitat sau când situația o impune. În situatia în care informațiile oferite de către Utilizatori nu corespund realității sau nu sunt complete conform cerințelor formularului de înregistrare,  Site-ul iși alocă dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră și de a va refuza viitoare încercări de accesare a site-ului.

Drepturile asupra conținuturilor Site-ului

Intregul conținut, sub formă de text, fotografii, secvențe video, elemente de grafică și orice fel de material transmis de/ sau către Utilizator, prin orice modalitate, este proprietatea Site-ului NewsMed, adică, a Administratorului Site-ului și partenerilor și definește Conținutul Site-ului. Prin derogare de la dispoziția precedentă, atât materialele pentru care au fost indicați alți titulari, alte surse sau deținători, cât și orice fel de comentariu/ opinie exprimate în direcția oricărui material inclus  Conținutului Site-ului, nu aparține Administratorului și a partenerilor săi.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Site-ul NewsMed.ro nu pretinde dreptul Utilizatorilor la proprietate asupra materialelor furnizate/transmise/postate de către aceștia Site-ului, sub nicio formă. Toate materialele incluse în Conținutul site-ului autorizează Administratorul și partenerii să le folosească, respectiv să le distribuie, copieze, reproducă, să le traducă sau să menționeze numele Utilizatorului care a furnizat materialul. Pentru materialele folosite în felul menționat mai sus, Administratorul și partenerii săi nu pretind să acorde niciun fel de compensație și nici nu au obligația de a accepta sau utiliza materialul transmis. De asemenea, Administratorul și partenerii au dreptul de a șterge materialele transmise de către Utilizatori, în orice moment, fără să pretindă vreun motiv pentru această actiune.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că informațiile întregului Conținut aparținând Site-ului NewsMed.ro au caracter educational si informativ, neavând rolul de a înlocui sfaturile doctorului, consultațiile și analizele de specialitate și că Administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind veridicitatea Conținutului, orice interpretare  sau orice consecință juridică ce poate rezulta din utilizarea acestuia.

Utilizatorii au obligația de a respecta drepturile de autor ce revin Site-ului asupra Conținutului, iar folosirea Conținutului altfel decât cel stabilit în prezentul document poate fi urmată de posibilitatea de a fi tras la răspundere de către Administratorul Site-ului, conform legislației în vigoare privind drepturile de autor  din România și din țările europene.

In cazul în care conținutul violează, sub orice formă, Termenii și Condițiile statuate sau este incompatibil cu scopul acestui site, NewsMed.ro iși rezervă dreptul de a refuza sau de a șterge datele furnizate.

Potrivit prezentului document, este interzisă transmiterea, vânzarea, preluarea, publicarea integrală sau parțială a Conținutului sau obținerea oricărei forme de profit prin inteprinderea unor astfel de acțiuni, Utilizatorii putând utiliza materialele incluse în Conținut, exclusive, pentru uz personal și în scop noncomercial. În situația în care o terță persoană dorește să folosească informațiile Conținutului în alt scop decât cel menționat anterior, întreg demersul se va face exclusiv prin exprimarea consimțământului Administratorului Site-ului.

Se permite preluarea unor mici fragmente din Conținutul Site-ului și postarea lor pe site-uri noncomerciale, numai dacă se va preciza sursa de unde a fost preluată informația, sub formă: https://www.NewsMed.ro/

Responsabilitatile NewsMed

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul este scutit de orice implicare sau despăgubire în cazul aparițiilor oricăror dispute de orice natură  suspectate sau dezvăluite, ce pot apărea în comunicările din cadrul relațiilor inter-utilizatori.

Utilizatorii iau la cunoștință faptul că, în Conținutul Site-ului pot exista inexactități sau erori de scriere, singurul responsabil de veridicitatea și validitatea materialelor postate pe site, fiind persoana care a plasat/trimis/postat respectvele materiale Site-ului, iar  Administratorul NewsMed.ro nu poate fi,  în niciun fel,  tras la răspundere pentru existența acestor inexactitati.

Intimitatea copiilor

Administratorul Site-ului și partenerii săi nu se angajează să păstreze intimitatea copiilor. Site-ul nu va prelua informații personale identificabile de la niciun Utilizator sub vârstă de 14 ani.

Companiile de publicitate din cadrul NewsMed

NewsMed.ro conține Servicii ce sunt instiintate prin anunțurile: “Publicitate” sau “Anunțuri Google” și conțin diverse campanii publicitare și promoții necesare susținerii financiare a Site-ului. Traficul publicitar poate fi reprezentat de bannere Google Adsense, spoturi publicitare și campanii promoționale directe, rulate în cadrul Site-ului.

Site-ul se demite de la orice responsabilitate în cazul oricăror pierderi sau prejudicii survenite în urma corespondenței, participării în cadrul campaniilor publicitare,  ce pot conține, inclusiv garanții, plăti sau livrări de bunuri și servicii, dar fără a se limita la acestea, furnizate de campaniile de publicitare  oferite prin intermediul Serviciului. Utilizatorul înțelege și acceptă că orice daune sau prejudicii ce pot rezulta în urma unor astfel de legături cu campaniile publicitare oferite de Serviciile Site-ului nu va putea, în niciun fel, să facă răspunzător Administratorul Site-ului și partenerii săi, soluționarea unor asfel de probleme revenindu-va dumneavoastră și acestor companii de publicitate. De asemenea, Utilizatorii acceptă să asigure protecția și despăgubiri integrale Administratorului Site-ului și partenerilor săi, în cazul în care se pretind cereri, pierderi, costuri, amenzi, incluzând taxe judiciare, notariale sau de executare, dar fără a se limata la acestea, în acțiunile întreprinse de orice relaționare de tip Utilizator-Serviciu.

In mod expres, Utilizatorii iau la cunoștință și acceptă că Administratorul și partenerii săi sunt exonerați total de răspundere în cazurile în care există erori de funcționare în echipamentul tehnic al Administratorului Site-ului, atacurile informatice de orice fel, interacțiuni cu programe informatice malițioase, erori de operare, viruși informatici, acces neautorizat în sitemul Site-ului etc.

Prin luarea la cunostintinta a termenilor și condițiilor din prezentul document, dumneavoastră sunteți de acord să acordați dreptul Site-ului de a va trimite regulat prin e-mail informații și oferte speciale.

Link-uri către alți furnizori de servicii și informatii

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că NewsMed.ro conține link-uri/trimiteri/legături cu alte site-uri World Wide Web, site-urile furnizorilor de servicii sau publicitate care informează prin bannere publicitare rulate pe Site, dar și alte resurse considerate utile Conținutului de către Administratorul Site-ului, dar care nu se află în controlul sau responsabilitatea sa.

Astfel, prin luarea la cunoștință a acestor aspecte, Utilizatorii sunt de acord cu faptul că Administratorul Site-ului este scutit de orice răspundere și nu este pasibil de a plăti despăgubiri în cazul eventualelor pierderi/pagube rezultate în urma legăturilor cu site-urile mai sus menționate. Site-urile către care se fac trimiteri nu sunt verificate, controlate sau monitorizate în vreun fel de Administratorul Site-ului, iar accesarea acestora, precum și utilizarea serviciilor și infromatiilor oferite de respectivele site-uri se face pe propriile riscuri și după condițiile stabilite de aceste site-uri.

Securitatea parolelor si conturilor Site-ului

NewsMed.ro deține toate opțiunile necesare pentru a permite înregistrarea dumneavoastră pe Site. Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că sunt complet responsabili în a se asigura că nicio persoană neautorizată nu poate avea acces la parolă și contul creat pe Site. Orice utilizator ce dorește să se înregistreze pe Site este unicul răspunzători de controlul, monitorizare și autorizarea  accesului ce permit folosirea contului personal. În cazul oricărei compromiteri a contului sau pentru oricare altă dorința de dezactivare a contului este recomandată imediata comunicarea către Administratorul Site-ului, prin accesarea butonului “Date de contact”.

Securitatea datelor personale

Prin prezentul document, Utilizatorii iau la cunoștință faptul că Site-ul va administra datele personale furnizate doar pentru scopurile comunicate în momentul înregistrării pe Site.

Pentru beneficierea de Servicii, Utilizatorii consimt să furnizeze date personale valide ce sunt solicitate, dar în același timp, au dreptul să solicite ștergerea acestora în orice moment, prin contactarea cu ajutorul opțiunii existente pe Site, “Date de contact” cu consecința aferentă care definește ștergerea contului personal.

Suntem pe social media

Like us!