Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns

duminică, iulie 03, 2022

Limfaticele abdomenului - notiuni de anatomie

Buican
Buican

25 Aug 2021

eye-glyph Vizualizări: 434

Distribuie Articolul

Abdomenul este partea corpului la om care este cuprinsă între pelvis și cutia toracică. În interiorul abdomenului se află cea mai mare parte a organelor ce se ocupă cu digestia și absorbția și alimentelor.  

 

Nodurile limfatice abdominale (Nodi lymphoidei abdominis)


Nodurile limfatice ale abdomenului se împart în noduri parietale şi noduri viscerale.


Nodurile limfatice parietale (Nodi lymphoidei parietales)


Nodurile lombare stângi (Nodi lumbales sinister)
Sunt reprezentate de nodurile limfatice dispuse în jurul aortei şi care pot fi împărţite în trei grupe de noduri:
 Nodurile aortice laterale (Nodi aortici laterales);
Drenează viscerele şi alte structuri vascularizate de ramurile splahnice laterale şi somatice dorso-laterale, primind eferenţe de la grupe intermediare mari asociate cu vase iliace; Componentele lor superioare sunt astfel grupele terminale pentru glandele suprarenale, rinichi, uretere, testicule, ovare, viscerele pelvine (excepţie intestinul) şi ţesuturile profunde ale peretelui abdominal posterior, întreaga grosime a peretelui abdominal subombilical, pelvin şi perineal şi în întregime membrele inferioare.
 Nodurile preaortice (Nodi preaortici);
Drenează viscerele vascularizate de ramurile splahnice ventrale ale aortei, adică partea abdominală a canalului alimentar (în jos până în partea mijlocie a rectului) şi derivatele sale.
 Nodurile retroaortice sau postaortice (Nodi retroaortici; Nodi postaorici). Nu are o arie specială de drenaj; deşi el poate fi în principal asociat cu drenajul peretelui abdominal posterior, el poate fi privit ca şi cuprinzând noduri periferice ale grupelor latero-aortice şi grupuri înconjurătoare de legătură.


Nodurile lombare intermediare (Nodi lumbales intermedii)
Sunt câteva noduri dispuse între aortă şi vena cavă inferioară., care drenează limfa de la peretele abdominal posterior.


Nodurile lombare drepte (Nodi lumbales dexter)
Sunt dispuse în jurul venei cave inferioare şi, similar cu nodurile lombare stângi, pot fi împărţite în trei grupe:
 Nodurile cave laterale (Nodi cavales laterales);
 Nodurile precave (Nodi precavales);
 Nodurile retrocave sau postcave (Nodi retrocavales; Nodi postcavales).


Nodurile frenice inferioare (Nodi phrenici inferiores)
Sunt reprezentate de trei grupe ganglionare situate pe traiectul arterei frenice inferioare şi care dreneată limfa de la nivelul feţei inferioare a diafragmei.


Nodurile epigastrice inferioare (Nodi epigastrici inferiores)
Constau în 2-3 ganglioni situaţi în apropierea arterei epigastrice inferioare, care drenează limfa de la porţiunea infero-laterală a peretelui abdominal.


Nodurile limfatice viscerale (Nodi lymphoidei viscerales)


Nodurile celiace (Nodi coeliaci)
Sunt situate anterior de aorta abdominală. În jurul originii trunchiului celiac. Ele primesc aferenţe de la nodurile limfatice situate de-a lungul celor trei artere care iau naştere din trunchiul celiac: gastrică stângă, splenică şi hepatică. Eferenţele nodurilor celiace formează trunchiurile limfatice intestinale drept şi stâng.


Nodurile gastrice drepte şi stângi (Nodi gastrici dextri\sinistri)
Sunt situate de-a lungul arterei gastrice stângi, sunt divizibile în subgrupe:superior la nivelul originii arterei şi inferior cu ramurile descendente de-a lungul jumătăţii cardiace a micii curburi în omentul mic şi paracardiale, un lanţ în jurul orificiului cardiac. Ele primesc limfa atât de la stomac cât şi de la partea superioară a esofagului;eferenţele lor merg la grupul celiac al nodurilor preaortice.


Nodurile gastroomentale drepte şi stângi (Nodi gastroomentales dextri\sinistri)
Între 4 şi 7, sunt situate în omentul mare de-a lungul jumătăţii pilorice a marii curburi şi primesc aferenţe de la stomac; eferenţele lor merg în cea mai mare parte în nodurile pilorice. 4 sau 5 noduri limfatice pilorice sunt situate în apropierea bifurcaţiei arterei gastroduodenale, în unghiul dintre părţile superioară şi descendentă ale duodenului; un nod extern este situat uneori deasupra duodenuluiîn apropierea arterei gatsrice drepte. Aceste noduri drenează partea pilorică a stomacului, prima parte a duodenului şi în final nodurile gastroomentale; eferenţele lor se termină în nodurile celiace.


Nodurile pilorice (Nodi pylorici)
Sunt reprezentate de 4-5 noduri situate la nivelul unghiului dintre prima şi a doua porţiune a duodenului, în apropierea bifurcaţiei arterei gastroduodenale. În aceste noduri drenează porţiunea pilorică a stomacului,
prima porţiune a duodenului şi nodurile gastroepiploice. De la nivelul nodurilor pilorice limfa se îndreaptă către nodurile celiace.


Nodurile pancreatice (Nodi pancreatici)
Se împart în două grupe:
 Noduri superioare (Nodi superiores)
 Noduri inferioare (Nodi inferiores)
Drenează limfa provenită de la nivelul corpului pancreasului.
Eferenţele ajung la nodurile celiace.


Nodurile splenice sau lienale (Nodi splenici; Nodi lienales)
Acompaniază artera splenică în apropierea feţei posterioare şi a marginii superioare a pancreasului; unul sau două se află în ligamentul gastrosplenic. Aferenţele lor sunt de la stomac, splină şi pancreas; eferenţele
ajung la nodurile celiace.


Nodurile pancreaticoduodenale (Nodi pancreaticoduodenales)
Se împart în două grupe:
 Noduri superioare (Nodi superiores) localizate de-a lungul arterei pancreaticoduodenale superioare;
 Noduri inferioare (Nodi inferiores) situate pe traiectul arterei pancreaticoduodenale inferioare.
Nodurile pancreaticoduodenale primesc limfa de la capul, gâtul şi o mică partea corpului pancreasului, precum şi de la nivelul duodenului.


Nodurile hepatice (Nodi hepatici)
Sunt situate în omentul mic, de-a lungul arterelor hepatice şi a ductului biliar. Ele variază ca număr şi localizare dar aproape constant sunt: unul la joncţiunea ductelor cistic şi hepatic comun, nodul cistic; un altul de-a lungul marginii ductului biliar superior, nodul marginii anterioare a orificiului epiploic.


Nodurile mesenterice superioare (Nodi mesenterici superiores)
Situate anterior de aortă în apropierea originii acestor artere, nodurile mezenterice inferioare şi superioare fiind grupe preterminale pentru canalul alimentar de la flexura duodenojejunală la partea superioară a canalului. Ele se
varsă în nodurile celiace şi astfel în trunchiurile intestinale, confluentul şi ductul toracic.
 Nodurile juxtaintestinale (Nodi juxtaintestinales);
 Nodurile superioare centrale (Nodi superiores centrales);
 Nodurile ileocolice (Nodi ileocolici);
Formează un lanţ de 10-20 în jurul arterei ileocolice dar tind să formeze două grupe: în apropierea duodenului şi de-a lungul părţii terminale a arterei. Lanţul se divide împreună cu artera în:
 Nodurile ileale în apropierea ramurii ileale;
 Nodurile ileocolice anterioare (de obicei 3) în pliul ileocecal în apropierea peretelui cecal;
 Nodurile ileocolice posterioare, majoritatea în unghiul dintre ileon şi colon, dar parţial înapoia cecului la joncţiunea sa cu
colonul ascendant;
 Un nod apendicular în mezoapendice.
 Nodurile prececale (Nodi precaecales);
 Nodurile retrocecale (Nodi retrocaecales);
 Nodurile apendiculare (Nodi appendiculares). De la corpul şi vârful apendicelui 8 – 15 vase urcă în mezoapendice, câteva întrerupte de 1 sau mai multe noduri situate la nivelul lor. Ele se unesc pentru a forma 3 sau 4 vase mai mari, care se termină în nodurile inferior şi superior ale lanţului ileocolic. Vasele de la rădăcina apendicelui şi de la nivelul
cecului sunt anterioare şi posterioare. Vasele anterioare merg înaintea cecului la nodurile ileocolice anterioare şi la nodurile lanţului ileocolic; vasele posterioare urcă înapoia cecului la nodurile ileocolice inferioare şi posterioare.
 Nodurile mesocolice (Nodi mesocolici)
o Nodurile paracolice (Nodi paracolici) situate de-a lungul marginilor mediale ale colonului ascendent şi descendent şi
de-a lungul marginilor mezenterice ale colonului transvers şi sigmoid
o Nodurile colice drepte\mijlocii\stângi (Nodi colici dexter\ medii\ sinistri) sunt situate de-a lungul arterei colice drepte,
mijlocii şi stângi
 Nodurile mesenterice inferioare (Nodi mesenterici inferiores)
o Nodurile sigmoidiene (Nodi sigmoidei) situate pe părţile laterale ale colonului sigmoid
o Nodurile rectale superioare (Nodi rectales superiores) situate pe traiectul arterei rectale superioare.

Adauga un comentariu

Medici care tratează această afecțiune

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Colaborare:

colaborare@newsmed.ro

Publicitate:

publicitate@newsmed.ro
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!