Atriance

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Atriance

Atriance 5 mg/ml se comercializează sub formă de soluţie perfuzabilă. Fiecare flacon de Atriance conţine nelarabină 250 mg. Nelarabina este un analog al dezoxiguanozinei ara-G. Ca și excipienți, Atriance conține:

  • Clorură de sodiu
  • Apă pentru preparate injectabile
  • Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
  • Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

2. Indicații și contraindicații Atriance

Nelarabina este indicată în tratamentul pacienţilor cu leucemie limfoblastică acută cu celule T (LLA-T) şi limfom limfoblastic cu celule T (LL-T), care nu au răspuns sau au suferit o recădere în urma tratamentului cu cel puţin două linii de chimioterapie. Datorită populaţiilor reduse de pacienţi cu aceste boli, informaţiile care susţin aceste indicaţii sunt bazate pe date limitate.

Acest medicament nu este recomandat a fi administrat pacienților cunoscuți cu hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi anterior.

3. Reacții adverse și supradozajul cu Atriance

În urma studiilor clinice și farmacologice efectuate au fost decelate următoarele categorii de reacții adverse.

Infecţii şi infestări

Au apărut infecţii inclusiv, dar nu limitate la; sepsis, bacteriemie, pneumonie, infecţii fungice.

Tumori beningne, maligne și nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

Cel mai frecvent a fost raportat sindromul lizei tumorale.

Tulburări hematologice şi limfatice

Din această categorie, putem enumera: neutropenie febrilă, neutropenie, leucopenie, trombocitopenie, anemie.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Au fost raportate: hipoglicemie, hipocalcemie, hipomagneziemie, hipopotasemie, anorexie.

Tulburări ale sistemului nervos

Cele mai frecvent raportate reacții adverse din această categorie sunt: crize epileptiforme (inclusiv convulsii, convulsii de tip grand mal, status epilepticus), amnezie, somnolenţă, tulburări neurologice periferice (senzitive şi motorii), hipoestezie, parestezie, ataxie, cefalee.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Apar foarte frecvent la adulți: pleurezie, wheezing, dispnee, tuse.

Tulburări gastro-intestinale

Ca exemple, putem menționa: diaree, stomatită, vărsături, dureri abdominale, constipaţie, greaţă.

Tulburări hepatobiliare

Pot apărea: hiperbilirubinemie, creşterea valorilor transaminazelor hepatice, creşterea valorilor aspartat aminotransferazei.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente: slăbiciune musculară, mialgie, artralgie, dureri de spate, dureri la nivelul extremităţilor, rabdomioliză, creşterea concentraţiilor plasmatice ale creatinfosfokinazei.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Dintre acestea, cele mai întâlnite sunt: edem, mers anormal, edeme periferice, febră, dureri, oboseală, astenie.

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare.

Supradozaj

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Este posibil ca supradozajul cu nelarabină să ducă la apariţia unei neurotoxicităţi severe (care poate include paralizie, comă), supresie medulară şi, posibil, deces.

Nu există vreun antidot cunoscut pentru supradozajul cu nelarabină. În cazul în care acesta apare, trebuie iniţiate măsuri terapeutice de susţinere a funcţiilor vitale, conform regulilor de bună practică medicală.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe Atriance

Pe parcursul utilizării nelarabinei au fost raportate reacţii adverse neurologice severe. Aceste reacţii adverse includ deteriorarea stării mentale, incluzând somnolenţă severă, confuzie și comă, efecte asupra sistemului nervos central, inclusiv convulsii, ataxie și status epilepticus, şi neuropatie periferică, variind de la amorţeli şi parestezii, până la slăbiciune motorie şi paralizie. De asemenea, au mai fost raportate reacţii asociate cu demielinizarea şi neuropatia periferică ascendentă, similară ca aspect cu sindromul Guillain-Barré.

Neurotoxicitatea este criteriul de toxicitate care limitează doza de nelarabină. Întreruperea tratamentului cu nelarabină nu a dus de fiecare dată la recuperarea completă în urma acestor reacţii adverse. De aceea, se recomandă o monitorizare atentă pentru depistarea oricăror reacţii neurologice şi întreruperea tratamentului cu nelarabină la primul semn de reacţii adverse neurologice.

Imunizarea folosind vaccinuri vii are potenţialul de a provoca infecţii în organismele imunocompromise. Astfel, imunizarea cu vaccinuri vii nu este recomandată.

Pacienţilor cărora li se administrează nelarabină li se recomandă hidratare intravenoasă conform practicilor medicale standard pentru abordarea terapeutică a hiperuricemiei în cazul pacienţilor cu risc de sindrom de liză tumorală. La pacienţii cu risc de hiperuricemie, trebuie luată în considerare administrarea de alopurinol.

Nu se recomandă administrarea concomitentă de nelarabină în asociere cu inhibitori ai dezaminării adenozinei, cum este pentostatina. Administrarea concomitentă poate reduce eficacitatea nelarabinei şi/sau determina modificări ale profilului evenimentelor adverse ale oricăreia dintre substanţele active.

Sarcina și alăptarea

Atât bărbaţii, cât şi femeile activi sexual trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentului cu nelarabină şi cel puţin 3 luni după teminarea tratamentului.

Nu există date sau există un volum limitat de date privind utilizarea nelarabinei la femeile gravide. De aceea, nelarabina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Dacă o pacientă rămâne gravidă pe parcursul tratamentului cu nelarabină, aceasta trebuie informată asupra riscurilor posibile asupra fătului.

Nu se cunoaşte dacă nelarabina sau vreunul dintre metaboliţii săi se excretă în laptele matern. Nu poate fi exclus riscul pentru nou-născut/sugar. Alăptarea trebuie întreruptă definitiv în timpul tratamentului cu Atriance.

5. Doze și mod de administrare Atriance

Nelarabina trebuie administrată numai sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice. Trebuie monitorizate regulat hemoleucograma, inclusiv numărul trombocitelor.

Doza recomandată de nelarabină pentru copii şi adolescenţi (cu vârsta de 21 ani și sub această vârstă) este de 650 mg/m2 administrată intravenos în decurs de peste o oră, timp de 5 zile consecutiv, repetându-se la intervale de 21 de zile.

Doza recomandată de nelarabină pentru adulţi și adolescenți cu vârsta de 16 ani și peste această vârstă este de 1500 mg/m2 administrată intravenos în decurs de peste două ore în zilele 1, 3 şi 5, repetându-se la intervale de 21 de zile.

Tratamentul cu nelarabină trebuie întrerupt la primul semn de evenimente adverse neurologice de grad 2 sau mai mare, stabilite conform Criteriilor terminologice uzuale pentru evenimente adverse ale Institutului Naţional de Cancer. Amânarea dozelor ulterioare este o posibilitate în cazul altor toxicităţi, inclusiv toxicitatea hematologică.

Alte grupe de pacienți

Numărul de pacienţi cu vârsta peste 65 ani cărora li s-a administrat tratament cu nelarabină a fost insuficient pentru a se putea determina dacă ei răspund la tratament într-un mod diferit faţă de pacienţii mai tineri.

Nelarabina nu a fost studiată la pacienţi cu insuficienţă renală.

Nelarabina nu a fost studiată la pacienţi cu insuficienţă hepatică. Aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie.

Nelarabina se administrează doar pe cale intravenoasă și nu trebuie diluată înaintea administrării. Doza corespunzătoare de nelarabină trebuie transferată într-o pungă de perfuzie din clorură de polivinil sau acetat de etilvinil sau într-un recipient din sticlă şi administrată intravenos sub forma unei perfuzii cu durata de două ore la pacienţii adulţi şi cu durata de o oră la copii şi adolescenţi.

6. Alte informații Atriance

Atriance are o influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Pacienţii trataţi cu nelarabină prezintă riscul de a suferi de somnolenţă pe durata tratamentului şi câteva zile după tratament. Pacienţii trebuie avertizaţi că somnolenţa poate afecta capacitatea de efectuare a unor sarcini care necesită abilităţi speciale, cum ar fi conducerea vehiculelor.

Perioada de valabilitate este de 3 ani.

După deschiderea flaconului, Atriance este stabil timp de până la 8 ore şi la o temperatură de până la 30°C.

 

 

 

 

Adauga comentariu

Apasa aici pentru a adauga comentariu

Suntem pe social media

Like us!